Doświadczenie

 

WIEDZA POPARTA DOŚWIADCZENIEM.

Technika dentystyczna to dziedzina, która rozwija się w niesamowitym tempie. Procesy i materiały, które jeszcze niedawno nazywane by nowatorskimi, dziś stały się przestarzałe i niewystarczające. Właśnie dlatego niezbędnym elementem pracy zespołu Prodent jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, zjazdach, konferencjach, sympozjach, targach w kraju i za granicą.Do każdej wykonanej pracy dołączamy  pisemną gwarancje  na nazwisko pacjenta , zawierającą informacje niezbędne do ewentualnej reklamacji lub naprawy. Prace protetyczne wykonane w maszym laboratorium podlegaja 2 letniej gwarancji.


WARUNKI GWARANCJI NA PRACE PROTETYCZNE WYKONANE W LABORATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ PRODENT

1.Laboratorium Techniki Dentystycznej Prodent gwarantuje sprawne działanie protezy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.Naprawy wykonywane są wyłącznie w L.T.D. Prodent w Poznaniu.
3.Gwarancja jest wykonywana na podstawie zachowanej karty pracy przez gabinet stomatologiczny .
4.Okres gwarancji liczony jest od dnia oddania pracy protetycznej pacjentowi:
Protezy stałe - pięć lat
Protezy ruchome - dwa lata
5. L.T.D. Prodent naprawy gwarancyjne wykona w terminie 10 ( dziesięciu ) dni roboczych.

TERMINY WYKONANIA PRAC PROTETYCZNYCH

1. Wykonanie struktury > stalowej < od 1 do 4 pkt. 3 dni robocze
2. Wykonanie struktury > stalowej < od 4 do 14 pkt. 4 dni robocze
3. Licowanie ceramiką - terminy j.w.
4. Protezy ruchome , każdy etap pracy min. 3 dni robocze, licząc od następnego dnia po wizycie w gabinecie stomatologicznym.
5. Dla każdej pracy protetycznej można ustalić indywidualny czas wykonania.
6. Terminy mogą ulec zmianie ( wydłużyć się ) z przyczyn losowych np. awaria urządzenia , brak prądu i inne.

 * * *

Copyright © SIC! dr Magdalena Szumska Szkolenia i Consulting, Poznan 2009