Technologie i wyposażenie

 

Laboratorium Techniki Dentystycznej Prodent wyposażone jest w bardzo dobrej jakosci materiały i urządzenia wiodących producentów. Stosuje najnowsze i sprawdzone technologie.

Projektujemy w systemie CAD/CAM.  CAD/ CAMto komputerowy system frezowania podbudowy ceramicznej z tlenku cyrkonii. Technologia stosowania tlenku cyrkonii jest obecnie najbardziej zaawansowaną w całej technice dentystycznej.  Tlenek cyrkonii jest   materiałem w pełni biokompatybilnym, gwarantuje brak reakcji alergicznych. Ponadto tlenek ten posiada zdolności do pełnej integracji z tkankami ludzkimi, polegajaca na zrastaniu się implantu z otaczającymi go tkankami. Tlenek cyrkonii jest najbardziej odporny na złamanie spośród wszystkich dostępnych materiałów, dzięki czemu wykorzystywany jest w konstrukcji podbudowy mostów ceramicznych - w chwili obecnej nie można wykonywać odpornych na złamanie mostów pełnoceramicznych z żadnego innego materiału. Olbrzymia wytrzymałość tlenek ten zawdzięcza zarówno swojej homogenicznej budowie jak i procesowi spiekania, w wyniku którego sproszkowany, biały materiał przeistacza się w twardą, bezbarwną strukturę. Proces spiekania zachodzi w temperaturze 1600 - 1700 stopni. Po upływie 6 - 8 godzin następuje spiek ziaren ceramicznych, w wyniku którego zmienia się tylko ich wielkość.

CAD/CAM - www.zirkonzahn.comStosujemy technologie ceramiki wtryskiwanej. Materiał, który stosuje się w tej technologii to jednofazowa ceramika szklana (podczas topnienia przechodzi tylko przez jedną fazę szklenia), w skład której wchodzi między innymi: kwarc, tlenek boraksu, tlenek fosforu. Do najważniejszych zalet tego materiału zaliczyć można wytrzymałość, estetykę wykonywanych prac oraz brak podbudowy metalowej. Zakres prac wykonywanych z ceramiki wtryskiwanej obejmuje uzupełnienia (korony pojedyncze, mosty do trzech punktów, wkłady i nakłady, licówki) oraz techniki kombinowane (natryskiwanie ceramiki na konstrukcje z tlenku cyrkonii, natryskiwanie ceramiki na konstrukcje metalowe). Istnieje możliwość wykonywania koron pojedynczych w obszarze przednim i bocznym, zarówno na górze jak i na dole. Licówki wykonane w tej technologii zasługują na szczególna uwagę, cechuje je przede wszystkim doskonałe spasowanie i szczelność brzeżna. Ponad to warto zwrócić uwagę na fakt, ze technika wtrysku umożliwia wykonanie prac o szczelności zbliżonej do koron wykonywanych w technice CAD/ CAM. Ponad to licówki wykonane w tej technologii są bardzo estetyczne, mają jednolitą przezierność i naturalny kolor. www.ivoclarvivadent.pl

Wkłady i nakłady wykonane w technice ceramiki wtryskiwanej są bardzo stabilne i szczelne. Bardzo dobry efekt kolorystyczny tych prac powstaje w wyniku tak zwanego efektu kameleona (przezierny materiał, z którego wykonywane są prace, transportując kolor z otaczających go ścian upodabnia się do reszty pracy).
Ceramika wtryskiwana zaliczana jest do materiałów twardych, o jednolitej strukturze, mało ścieralnych. Materiał ten jest odporny chemicznie, ponad to  cechuje go doskonała transparencja. Ceramika wtryskiwana jest materiałem bardzo odpornym na nacisk, ale mało odpornym na złamanie, dlatego też nie stosuje się jej przy wykonywaniu mostów.  

Wykorzystujemy materiały biokompatybilne - ceramika i tytan.

Stosujemy tworzywa termoplastyczne. Tworzywa te są bardzo wytrzymałe i odporne. Ponadto gwarantują pełen komfort, gdyż nie powodują alergii, a wykonywane z nich prace cechuje doskonała estetyka- przezierność, jednolity rozkład barwnika, brak smug. Ponadto dzięki wyeliminowaniu metalu, jako elementu konstrukcyjnego, pacjent został uwolniony od niekorzystnych czynników fizykochemicznych stopów metali. Do tworzyw termoplastycznych zaliczamy między innymi: akrylopolimetry i acetale. Akrypolimetry znajdują zastosowanie przy wykonywaniu protez całkowitych, koron, mostów, elementów konstrukcji protez. Akrypolimetry nie chłoną wilgoci (struktura wewnętrzna materiału jest bardzo gęsta) dzięki czemu uniemożliwiają rozwój flory bakteryjnej. Akrypolimetry doskonale przylegają do podłoża, dzięki czemu szczelność brzeżna jest niezwykle wysoka.

Acetale stosowane są głównie przy konstrukcjach nośnych protez szkieletowych podpartych. Ich elastyczność umożliwia projektowanie wielu typow klamer, z drugiej strony są wystarczająco sztywne by wykonywane prace nazwać podpartymi.
www.rokodent.comAcron jest całkowicie nowym, uniwersalnym materiałem na płyty protez. Powstał w wyniku współpracy ROKO z naukowcami chemii polimerów. Efektem 5 lat pracy naukowej i 2 lat testów laboratoryjnych jest materiał który połączył ze sobą zalety akrylu takie jak sztywność, estetyka z wytrzymałością poliamidów. Protezy acronowe są praktycznie niezniszczalne podczas eksploatacji przez pacjenta. Hybrydowa struktura ACRON-u umożliwiła połączenie antagonizmów: sztywności i sprężystości w jedno. ACRON jest materiałem sztywnym i spełnia wymogi biofonkcjonalności, jednocześnie wysoki moduł sprężystości uniemożliwia złamanie protezy podczas normalnego użytkowania a nawet upadku.Artex - system artykulacji Girrbach. System ten w niezawodny sposób pozwala na przeniesienie relacji szczękowo - czaszkowej i szczękowo - stawowej pacjenta do artykulatora.
www.amanngirrbach.com

 

 

* * *

Copyright © Prodent Poznań 2013