Informacje dla lekarzy

 

Wysłałem osobno email

FAKTY I MOŻLIWOŚCI

Cyrkon - informacja dla dentystów
Fakty - praktyczne pytania i odpowiedzi.


Faky i możliwości
Co to jest cyrkon?
Cyrkon ( ZrSiO4) jest minerałem należącym do grupy tlenków krzemu, wynalezionych w 1789 przez M.H. Klaprotha.Dwutlenek cyrkonu (ZrO2) jest związkiem chemicznym elementów cyrkonu występującym w naturze oraz wykorzystywanym od 10-15 lat w protetyce dentystycznej. Jest częściowo stabilizowanym prze yttrium (Itr) oraz wzbogacony aluminium. To zapewnia korzystne właściwości takie jak wysoką wytrzymałośc na zginanie (>1400 Mpa*), twardośc (1200 HV*) i Weibull modułu 15,84.* (* wartości dla przeświecającej ICE cyrkon Zirkonzahn)

Gdzie jest używany?
Ze względu na swój wysoki opór cyrkon jest całkowicie biokompatybilny. Dlatego jest często używany w dziedzinach medycznych (słuch, protetyka palca i biodra ) oraz dentystycznych (piny, odbudowa koron i mostów, implanty). W przemyśle jest on używany od ponad 40 lat. Biały podstawowy kolor cyrkonu, możliwośc barwienia w kolorach dentyny i jego właściwości biotechnologiczne umożliwiają produkcję biokompatybilnych, wysokiej jakości i estetycznych rekonstrukcji dentystycznych i implantów.

Wszystko możliwe?
Eksperci pośród techników dentystycznych są w stanie realizowac konwencjonalnie metale szlachetne na konstrukcji cyrkonu W związku z tym Zirkonzahn wynalazł wysoko przezierny Prettau cyrkon oraz technologię barwienia specjalnie z nim współpracującą. W ten sposób mogą powstawac estetycznie wyglądające odbudowy z pełnego cyrkonu.

Czy są możliwe usuwalne protezy dentystyczne?
Tak, jeśli zostaną uwzględnione pewne ?zyczne prawa technologii konstrukcyjnej cyrkonu a technik dentystyczny opanuje technologię produkcji.INFORMACJE NAUKOWE

Głównym nieprzetworzonym materiałem do produkcji ditlenku cyrkonu jest minerał cyrkonu (ZrSiO4). Z niego jest uzyskiwany tlenek cyrkonu poprzez reakcję chemiczną z dodatkowymi substancjami (additives). Uzyskany proszek substancji reaktywnej mieszamy z substancjami dodatkowymi. Rozróżnia się spiek substancji dodatkowych, ze specy?cznym wpływem na zachowanie podczas synteryzacji i właściwości ukończonej ceramiki oraz materiał pomocniczy z ułatwionym kształtem. Następnie bloczki cyrkonu są produkowane wg ściśle określonych różnych procedur. Podczas synteryzacji substancje dodatkowe pozostają w tlenku cyrkonu, materiał pomocniczy, który oprócz wody, jest najbardziej ulatniającym się związkiem chemicznym, jest usuwany z formy tlenku cyrkonu przed procesem synteryzacji nie pozostawiając żadnych śladów chociaż materiał przechodzi proces pre?synteryzacji, materiał zostaje możliwy do pracy za pomocą wierteł z węglika wolframu (tungsten carbide burs). Obiekt jest wyfrezowany z miękkiego kredowego bloku cyrkonu ok. 25% większy niż rozmiar obiektu. Wtedy jest ponownie synteryzowany w temp. 1500oC i w ten sposób osiąga swoją ?nalną konsystencję. Podczas tego procesu obiekt kurczy się o 20%. Podczas końcowej synteryzacji struktury uzyskują swoją aktualną charakterystykę. Sprężenie cząstek elementarnych proszku tlenku cyrkonu odbywa się przez spadek spec?cznej powierzchni.

Uzyskuje się to poprzez zależne od temperatury procesy dyfuzji ze zmienną powierzchnią portios, granica ziarna i objętośc dyfuzji. Jeżeli stan stały dyfuzji przebiega zbyt wolno, proces synteryzacji może być również przeprowadzony pod ciśnieniem. Jest to nazywane prasowaniem na gorąco lub hot isostatic pressing ("HIP proces") cyrkonu. Właściwości ceramiki cyrkonu zależne są w dużej mierze od ogromnego rozmiaru składu chemicznego materiału oraz procesu produkcji.

Rozróżnia się cyrkon w pełni ustabilizowany (FSZ) i cyrkon częściowo ustabilizowany (PSZ). Częściowa stabilizacja może być osiągnięta poprzez użycie dodatkowych substancji 3-6% CaO, MgO lub Y2O3. W zależności od tego, czy warunki produkcji są sześcienne, tetragonalne czy monokliniczne, mody? kacja może się stabilizować. Częściowo ustabilizowany cyrkon wykazuje opór przed łuszczeniem i dlatego nadaje się do użycia jako inżynieria ceramiki w wysokiej temperaturze. Sześcienna mody?kacja cyrkonu może być stabilizowana od zera do Solidus krzywej przez dodanie substancji dodatkowych 10-15% CaO i MgO (FSZ) i materiał ceramiczny może termalnie i mechanicznie stawiac opór w temperaturze 2600 st C. Jednakże, ze względu na niższą przewodnośc ciepła i wyższy współczynnik termalnej ekspansji w porównaniu z częściowo ustabilizowanym cyrkonem, opór przed łuszczeniem całkowicie ustabilizowanego cyrkonu jest niższy. Odpowiedni cyrkon do dentystycznych napraw pokazuje następujący skład: 95% ZrO2 + 5%Y2O3

CYRKON PRZEZIERNY ICE I ICE CYRKON PRETTAU
Obydwa rodzaje cyrkonu mogą być używane do produkcji koron i mostów. Ze względu na stopień przezierności cyrkon ICE Prettau szczególniepasuje na pełne mosty z cyrkonu.

PRAKTYCZNE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak możemy porównać trwałość struktur ram z cyrkonu zawierających licówki z porcelaną napaloną na koronach z metalu?
Kiedy projekt szkieletu jest poprawny z punktu widzenia rozmiaru i precyzji wykonania, nie ma różnicy w porównaniu z technologią wykonania porcelany na koronie metalowej.


Czy cyrkon musi być mielony z chłodzeniem cieczą (np. naprawa przy próbie na strukturze ramy?)
Chłodzenie cieczą jest rekomendowane, lecz nie bezwzględnie wymagane.

Czy można porównać proces starzenia cyrkonu oraz związany z tym spadek wytrzymałości ze zwykłymi materiałami ceramicznymi?
Wszystkie materiały struktur ramowych, nawet metal, podlegają procesowi starzenia. Siła na wykrzywianie przed procesem starzenia metalu wynosi ok. 500 Mpa, ICE cyrkonu ok. 1400 Mpa. W teorii, lecz do tej pory jeszcze nie udokumentowanej, utrata siły 30% wciąż pozostaje 980 Mpa w odniesieniu do cyrkonu.

Dlaczego ICE cyrkon charakteryzuje niezmienne kurczenie się?
To jest tajemnica firmowa.

Jak przebiega wiązanie między ceramiką a cyrkonem?
Mechaniczne zatrzymanie. Sprężony nacisk i połączenie powierzchni.
Ile długoterminowych doświadczeń/badań jest przeprowadzonych relatywnie do czasu pracy z cyrkonem?
Studia na Uniwersytecie w Zurich`u są przykładem długoterminowych doświadczeń. Na tych studiach po raz pierwszy, ok. 12 lat temu rozpoczęły się badania nad cyrkonem.

Za pomocą czego praca na cyrkonie jest mocowana?
Fosforan cementu lub cement szkła jonomerowego.

Porównanie stabilności pomiędzy cyrkonem i ceramiką metalową.
Cyrkon jest odporny na łamanie, aczkolwiek mniej niż metale szlachetne.
Jakie są wskazania i/lub przeciwskazania?
Wszystkie wskazania w stacjonarnych i zdejmowanych zasięg. Przeciwskazania w przypadku zbyt małych pionowych wymiarów.

PRAKTYCZNE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Porównanie estetyki cyrkonu i ceramiki metalowej.
Struktura ram ICE cyrkonu jest przezierna, dlatego też jest znacznie lepsza ze względów estetycznych w porównaniu do opakowych struktur ram metalowych.Czy są możliwe rozszerzenia krawędzi po przymiarce?
Rozszerzania krawędzi w strukturach ram po przymiarce jest możliwe poprzez używanie ceramicznych ramion. Jednakże sugeruje się przymiarkę pracy przed frezowaniem.

Dlaczego most może pęknąc ?

Most może pęknąc jeżeli zostaną popełnione fundamentalne błędy przy tworzeniu struktury ramy. Pokazujemy Państwu narzędzie Zirkonzahn do wyliczenia wymiaru struktury mostu.
Można korzystac z tego programu bezpłatnie na stronie www.zirkonzahn.com

Struktury cyrkonu są zawsze wolne od tarcia i zawsze wypadają z ust pacjenta podczas przymiarek.
Tarcie jest możliwe do wykonania, lecz nie rekomendowane. Byłoby lepiej cienko powlec wazeliną strukturę ramy przed przymiarką.Czy cyrkon jest radioaktywny?
Wszystko jest radioaktywne! Ciało ludzkie ma 6000 Bq. Jeden gram tlenku cyrkonu ma ok. 0,4 Bq. Korona ważąca ok. 1 gr wykonana z ceramiki na metalu może mieć do 2 Bq/gr.

Krawędzie koron wykonanych z cyrkonu są zbyt cienkie.
To nie jest wina materiału, lecz błąd wykonania. Po frezowaniu i przed synteryzacją blank (?) , krawędzie koron muszą być ręcznie i cienko przygotowane przez technika.


Jaki jest koszt w porównaniu z ceramiką?
Porównując użycie materiału cyrkon jest tak samo lub niewiele droższy od ceramiki na metalu.

Jak dobrze cyrkon pasuje?
Jeżeli wykonanie jest poprawne, system Zirkonzahn wykazuje precyzje pasowania w 100 procentach. Ilość marginalnych integralności do 20um, jak przy pracach ze złotem.


Co się stanie jeżeli szlifowanie i/lub korekcja szlifowania będzie wykonana?
Nie ma problemu, jeżeli jest szlifowany przez chłodzenie wodą i ostre krawędzie zostaną zaokrąglone.

Do czego jest używany cyrkon Prettau?
Prettau cyrkon jest wysoko przezierny i jest używany do produkcji estetycznych prac z cyrkonu w połączeniu ze specjalistyczną technologią barwienia, w szczególności w dziedzinie implantologii a także aby zapobiegać wyszczerbianiu ceramiki.

Czy przygotowanie stycznej jest o?cjalnie wystarczająco bezpieczny do prac z cyrkonu?
Zirkonzahn nie ma nic przeciwko przygotowaniu stycznej kiedy rama jest właściwie zaprojektowana.
Czy korona z cyrkonu jest wystarczająco mocna czy być może bezużyteczna po trepanacji?
Używając chłodzenia wodą oraz odpowiednich narzędzi nie jest możliwe zniszczenie struktury materiału.
Które wiertła są rekomendowane do trepanacji koron z cyrkonu?
Rekomendujemy wiertła diamentowe "Zirconia diamond burs".

1.Sytuacja startowa


2.Proteza jest duplikowana, wypełniona środkiem w formie i z powielonej protezy załączone przęsło jest szlifowane.3.Przęsło i części przęseł są szlifowane za pomocą wiertła diamentowego.
4.Szorstka powierzchnia jest polerowana za pomocą wiertła diamentowego i diamentowej pasty polerującej aby powstała podbudowa na wysoki połysk.5.Część wtórna jest produkowana w materiale formy i zęby anterior są przygotowywane pod poźniejsze ceramiczne licówki.


6.Synteryzowany most

7.Wtórne części są wyrównywane

8.Przymiarka w ustach


9. Warstwy ceramiki na podbudowie na krawędziach zębów anterior z ceramiką ICE cyrkon

10. Aplikacja gingiva z tkanką ceramiki ICE cyrkon.11. Część wtórna

12. Część początkowa i wtórna

13. Zakończona praca z okluzji

14. Wkręcone przęsło wkręcone

15. Praca jest gotowa do cementowania16. Zacementowana praca za pomocą
Temp Bond w ustach pacjentaKoniec pracy.
ICE cyrkon i ceramika ICE cyrkon.
Zilio Aldo, Venecja
www.bialeimplanty.pl
www.ziterion.com

* * *

Copyright © Prodent Poznań 2013